Lezecké oblasti

Horolezecká činnosť v NPR Humenský Sokol

Krajský úrad životného prostredia v Prešove, svojim ROZHODNUTÍM č. 1/2007/00838-018, zo dňa 12. 11. 2007, povolil výnimku zo zakázaných činností v NPR Humenský Sokol pre horolezeckú činnosť za dodržania nasledovných podmienok:

- horolezecká činnosť sa môže vykonávať celoročne v lokalite Podskalka
- horolezecká činnosť je v lokalite Dupná celoročne zakázaná
- platí pre členov horolezeckej organizácie UIAA
- zakazuje sa akékoľvek táborenie, stanovanie, bivakovanie, zakladanie ohňa
- zakazuje sa ponechávanie odpadkov, zbieranie rastlín vrátane ich plodov chytať,
zraňovať, usmrcovať živočíchy, rušiť ich v prirodzenom vývine a rušiť pokoj a ticho

Horolezec sa musí na požiadanie stráže prírody preukázať platným členským preukazom svojej organizácie.

Výnimka platí do 31. 12. 2011.

Slovenský horolezecký spolok JAMES

PrílohaVeľkosť
Podskalka.jpg818.41 KB