Výškové práce

Lezecký klub a f. KOLEGA

Vykonávajú výškové práce s použitím horolezeckej techniky

  • Nátery striech, stožiarov, okapov, zvodov, zábradlí ...
  • Opravy fasád
  • Čistenie okien
  • Zrez a orez nedostupných stromov
  • Iné práce podľa záujmu

Cena práce:
dohodou, po obhliadke a zameraní (napr. pre nátery striech rod. domov je cena cca 1 eur / m2 )

Kontakt:
Kozmon Jozef - 0905 520 556, 0911 520 556, 057 775 4707