Základný kurz lezenia na skalách a umelých stenách pre začiatočníkov

Kurzy sa konajú v ktorýkoľvek víkend a to po finančnej úhrade minimálne
 • 4 záujemcov pre oblasť Vých. Slovenska
 • 8 záujemcov zo stredu a západu Slovenska
 • Termín kurzu je potrebné oznámiť minimálne 1 mesiac pred Vami zvolenom termíne kurzu

Podmienky pre prijatie do kurzu:

Podmienkou účasti na základnom kurze lezenia na skalách a umelých stenách je vek minimálne 18 rokov a min. priemerná fyzická kondícia.

Cena kurzu:

 • 35-50 Eur (V cene je len ubytovanie v oblasti a zapožičanie výstroja a výzbroje. Strava z vlastných zásob.)
 • 50-80 Eur (cena kurzu sa odvíja od ubytovania a stravovania v oblasti v ktorej bude kurz konaný, v cene sú: 2 x raňajky, 2x večera, ubytovanie v oblasti a zapožičanie výstroja a výzbroje)

Definitívna cena kurzu je výsledkom osobných jednaní.

Overenie schopností uchádzača:

Spôsobilosť na absolvovanie kurzu sa overuje v prvý deň kurzu, a podmienkou je zvládnutie fyzického testu.

Miesto konania kurzu:

Kurz je konaný podľa miesta bydliska záujemcov. V ponuke sú oblasti:
 • Zemplínska oblasť: Podskalka pri Humennom
 • Spiš: Spišské podhradie - oblasť DREVENÍK
 • Stredné a západné Slovensko: Manín pri Považskej Bystrici

Trvanie kurzu:

Kurz trvá tri dni. Začína v piatok poobede a končí v nedeľu pred večerom.
Počas školenia budú prednesená a predvedená teoretická aj praktická problematiku podľa nasledujúcej osnovy.

OSNOVA základného kurzu lezenia na skalkách

(lezenie na neveľhorských terénoch)

 1. Horolezectvo na neveľhorských terénoch (1 hod. teória)
  • lezenie na skalkách
  • pieskovcové lezenie
  • bouldering
  • bigwallové lezenie
 2. Technika lezenia na skalách, názvoslovie skalných útvarov (1 hod. teória, 4 hod. prax)
  • pravidlá voľného lezenia
  • využívanie ťahu, tlaku, trenia, rozporu
  • popis a technika prekonávania: špára, trhlina, komín, kút, lišta, stienka, platňa, previs
  • zlaňovanie
 3. Technika zaisťovania a istenia na skalkách (1 hod. teória, 4 hod. prax)
  • základné uzly (osmičkový, lodný, polovičný lodný, protismerný vodcovský, rybársky a dvojitý rybársky, prusikovacie uzly
  • istenie prvolezca pomocou karabiny HMS a ďalších istiacich prostriedkov
  • sebaistenie pri zlanovaní
 4. Výstroj pre lezenie na skalkách (3 hod teória)
  • laná, slučky, úväzy
  • zaisťovací materiál (karabiny, vklinence, skoby, nity)
  • prilby, lezečky a pomocný materiál
 5. Klasifikácia obťažnosti na skalkách (1 hod. teória)
  • vznik a význam klasifikácie
  • stupnica obťažnosti UIAA
  • problematika porovnávania stupníc v jednotl. skalných oblastiach
 6. Improvizovaná záchrana pri nehode (1 hod. teória, 2 hod. prax)
  • spustenie poraneného prvolezca
  • vytiahnutie poraneného prvolezca na istiaci štand
  • zlanovanie s poraneným spolulezcom
 7. Najčastejšie úrazy pri lezení a prvá pomoc (2 hod. teória)
  • poranenia kĺbov dolných a horných končatín
  • odreniny, pohmoždeniny
  • krvácanie, zastavenie krvácania
  • poranenia hlavy, hrudníka a chrbtice
 8. Miestopis skalných oblastí a ochrana prírody (1 hod. teória)
  • krátka charakteristika najvýznamnejších skalných oblastí na Slovensku z geografického a geologického hľadiska
  • zákon o ochrane prírody a jeho dopad na lezenie na skalkách
  • vzťah medzi lezením a predstaviteľmi ochrany prírody
 9. Ďalšie praktické lezenie (8 hod. prax)
 10. Hodnotenie kurzu (1 hod. teória)

spolu: 12 hod. teória, 18 hod. prax

Skúšky a osvedčenie:

Skúška pozostáva z overenia teoretických vedomostí formou pohovoru a z priebežného hodnotenia praktických schopností v rámci osnovy.
Kurz nie je akreditovaný MŠ SR a po jeho úspešnom absolvovaní skúšky kurzista získava potvrdenie o absolvovaní základného kurzu lezenia na skalách a umelých stenách, oprávňujúcich k účasti na základnom kurze skalného lezenia.

Kontakt:

 • Kozmon Jozef,
  0905 520 556, 0911 520 556, 057 775 4707
  kozmon@centrum.sk
 • Cvičitelia: Kozmon Jozef, Kuzmová Angela, Maroš Valiga
 • Bankové spojenie:
  Dexia banka, pobočka Humenné
  Číslo účtu: 893 066 2031 / 5600
 • Variabilný symbol: dátum narodenia
 • Prihlášky pošleme záujemcom mailom na telefonické vyžiadanie.