Anketa 2

obr.Hlasujte v ankete č.2, v ľavom stĺpci. Postupne sa budú obmieňať.

Vyhodnotenie ankety č.1:
- čítajte ďalej

Vyhodnotenie ankety č.1: Ktoré skalky sa Vám najviac páčia?
1. Zamutov - 12 hlasov (34%)
2. Podskalka - 9 hlasov (26%)
3. Dreveník - 8 hlasov (23%)
4. Turniská - 4 hlasy (11%)
5. Zádiel - 2 hlasy (6%)
6. Vinné - 0 hlasov (0%)

Spolu - 35 hlasov

Viete priradiť k jednotlivým oblastiam typ skaly (vápenec, travertín, andezit, zlepenec). :-)

Dušan